Carter Lowe Người sáng tạo, doanh nhân và người ủng hộ việc chăm sóc bản thân
Thời gian đọc: 1 phút

Quyền Thái. cú đá mawashi geri

Toàn bộ các kỹ thuật chân được giảm bớt thành các phiên bản khác nhau của mawashi geri. Một trong những đòn đá đơn giản nhưng mạnh mẽ nhất trong Muay Thái là mawashi geri, một đòn đá tạt vào đầu. Kỹ thuật ra đòn chính xác được nhà vô địch Nga Anastasia Yankova thể hiện.

Quyền anh Thái Lan. Mawashi geri đình công

Vật lý chiến đấu. Những cú đánh bất ngờ