15 princípov človeka

Ženu tvoria túžby a muža zásady. Princípy sú hybnou silou človeka, jeho presvedčenie a uhol pohľadu. 15 zásad, ktoré by mal mať skutočný muž:

1. Snažte sa ľuďom nevnucovať a pochopíte, koľko ľudí vás potrebuje.

2. Ak vám vaši priatelia zavolajú, len keď niečo potrebujú, potom sa zamyslite nad tým, či sú priatelia, a nie len kolegovia vo všeobecnosti.

3. Buďte diskrétni.

4. Ak sa vás spýtajú niečo, čo v skutočnosti nechcete inzerovať, nehovorte to.

5. Buďte dochvíľni.

6. Sledujte svoju reč a činy.

7. Analyzujte minulosť a svoje chyby. Zvýšite tým svoj zážitok.

8. Neponáhľajte sa, premýšľajte čistou mysľou.

9. Neponáhľajte sa.

10. Zhovorčivosť nevedie k ničomu dobrému.

11. Rozvíjať pamäť, myslenie a silu.

12. Usilujte sa o cieľ.

13. Ak sa s niekým hádate, obhajujte svoj názor.

14. Nemeňte svoje zásady kvôli názorom iných ľudí.

15. Usilujte sa o to, aby vás názory iných už neovplyvňovali. Vedieť, čo chcete a ísť si za tým.

Foto: flickr.com/enriquelin