Carter Lowe Maker, ondernemer en pleitbezorger voor zelfzorg
Leestijd: 5 min

Wat te doen als een huis instort? Wat te doen als u zich onder het puin van een gebouw bevindt??

Soms storten huizen en gebouwen om verschillende redenen plotseling in. Het kan een brand zijn, een gasexplosie, een terroristische aanslag, een aardbeving, verbouwing van een huis of andere omstandigheden. Bij plotseling gevaar moet je direct handelen, want de tijd verstrijkt minuten of zelfs seconden. Wat raden strandwachten aan?

Er kunnen veel redenen zijn waarom een ​​gebouw instort, van een gasexplosie tot een terroristische aanslag. Vaak sterven in zo'n noodsituatie mensen die gewoon geen tijd hadden om op een plotseling gevaar te reageren. Het kennen van de regels om te overleven vergroot de kansen op redding enorm.

Wat te doen als een huis instort?

Er kunnen tekenen van gevaar zijn vóór de ineenstorting. Het is beter om op veilig te spelen en het huis uit te rennen dan te sterven onder het puin van een ingestort gebouw. Het instorten van een gebouw wordt soms voorafgegaan door enkele signalen waarop men alert moet zijn. Het kan een explosie zijn, knetteren, luide onbegrijpelijke geluiden, sterke trillingen, brand, alarmen, geschreeuw, rook, plotselinge scheuren in de muren, vloer of plafond.

Al deze gevaarlijke tekens kunnen leiden tot het instorten van het gebouw en een persoon moet onmiddellijk handelen. Het verlaten van een gebouw of huis met meerdere verdiepingen duurt lang. Als je aarzelt en twijfelt, kun je de laatste kans om gered te worden missen.

Probeer zo snel mogelijk uit het gebouw te komen, dat kan instorten. Trek geen andere kleding aan en doe er niet lang over om dingen bij je te hebben. Je verdient een nieuwe laptop, maar er is maar één leven. U kunt documenten en geld pakken als ze zich op een opvallende plaats bevinden, en dit duurt niet langer dan een paar seconden. Pak al je dierbaren in het appartement en ren meteen de straat op.

Gebruik de lift niet als het gebouw dreigt in te storten. De lift kan elk moment uitvallen en je in een val opsluiten waaruit je niet meer kunt ontsnappen. Ren zo snel mogelijk de trap op en probeer niet te vallen of jezelf pijn te doen. Voorkom paniek en stampvoeten aan de deur. Stop mensen die willen springen van de vloer boven de derde of door de glazen ramen. Als de doorgangen gesloten zijn, kun je proberen uit het raam of balkon te springen, hangend aan je handen. Het raam moet worden geopend of gebroken met een voorwerp, en zorg ervoor dat u uzelf niet verwondt.

Als men het huis uit is gelopen, moet men terugrennen naar een veilige afstand die gelijk is aan de grootte van het gebouw. U mag niet terugkeren naar een gebouw dat om dingen of om andere redenen kan instorten. U moet wachten op het ministerie van Noodsituaties en reddingswerkers die de situatie onder controle zullen krijgen.

Wat te doen als je niet uit een vallend huis kunt komen?

Soms is het te laat om te ontsnappen of is er geen manier om uit een vallend gebouw te ontsnappen. Dan moet je ter plekke vechten voor je leven. Neem de veiligste plek. Dit kunnen openingen zijn van de hoofdmuren, de hoofdhoeken van het gebouw, onder de balken van het frame. Je kunt je verstoppen onder de tafel, die je zal beschermen tegen vallend puin. Het is beter om de deur van het appartement te openen zodat de redders bij je kunnen komen. Bedek je hoofd met je handen om te voorkomen dat er vuil op valt. Kinderen moeten van aangezicht tot aangezicht worden gedrukt, ter bescherming tegen mogelijke verwondingen.

Blijf uit de buurt van ramen, elektriciteit en gas. Het is beter om ze uit te schakelen om niet in gevaar te komen. Als er brand uitbreekt, blus deze dan onmiddellijk met geïmproviseerde middelen. Gebruik geen lucifers als er kans is op gaslekkage.

Wat te doen als u zich onder het puin van een huis bevindt?

De eerste stap is niet in paniek raken. Er zijn gevallen waarin mensen zelfs na 10-14 dagen werden gered. Een persoon kan het behoorlijk lang volhouden als hij de moed niet verliest en min of meer intact is. Om te beginnen moet je proberen om, indien mogelijk, van het puin af te komen. Inspecteer en voel jezelf zorgvuldig op wonden. Haal diep adem en controleer op borstletsel. Probeer de veiligste plek onder het puin te kiezen. Vergroot de ruimte om je heen zoveel mogelijk door de wapening en gevaarlijke voorwerpen weg te buigen. Probeer de beweging van de platen uit te sluiten en bevestig ze met fragmenten van stenen.

Je kunt niet om hulp schreeuwen, daar is te veel kracht voor nodig. Het is beter om met metalen voorwerpen op de fittingen van het huis of leidingen te kloppen. Dit geluid gaat ver. Als het werkt, is het beter om uit te schakelen met een SOS-signaal: drie stippen - drie streepjes - drie stippen. Redders zullen luisteren naar het puin van het ingestorte gebouw en zullen zeker te hulp schieten. Het belangrijkste is om niet op te geven en het beste te geloven. Als je leeft, word je gered. Wat te doen als een huis instort?

Wat te doen als u zich onder het puin van een gebouw bevindt? Red jezelf volgens de instructies, en daar zal God je helpen.