کارتر لو خالق، کارآفرین و مدافع خودمراقبتی
زمان مطالعه: 1 دقیقه

سبک پاریسی برای مردان

فرانسوی ها همیشه ترند بوده اند که به راحتی جنس مخالف را جذب می کردند. مردان شیک پوش در خیابان های شهر در هفته مد پاریس. مردان در خیابان های قلب فرانسه، پاریس چه شکلی هستند؟

سبک پاریسی برای مردان