ارتباط چشمی. چگونه به دختران نگاه کنیم

آیا در یک کافه نشسته اید و یک غریبه زیبا روبروی شما نشسته است؟ آیا متوجه یک عیار زیبا در واگن مترو شدید؟ آیا یک جوجه آبدار در بار در باشگاه وجود دارد؟ آیا یک دختر جذاب روی نیمکت پارک در حال خواندن کتاب است؟ آیا یک نوزاد زیبا در ایستگاه اتوبوس منتظر است؟ چگونه برای برانگیختن همدردی متقابل جنس مخالف به دختران نگاه کنیم؟

تماس چشمی بین زن و مرد. وقتی دختری به چشمان پسری خیره می شود یعنی چه؟ یعنی به او علاقه مند است. اگر پسری به چشمان دختری نگاه کند ، توجه او را نیز برانگیخته است. ارتباط چشمی چگونه کار می کند و چگونه می توانید از نگاه خود به نفع خود استفاده کنید؟

تماس چشمی بین دو نفر بسیار عمیق و صمیمی در نظر گرفته می شود. بسیاری از اطلاعات، معاشقه، دوست داشتن و جذابیت از طریق تماس چشمی منتقل می شود. دخترها مدتهاست که یاد گرفته اند با چشم تیراندازی کنند، اما مردها چطور؟ مردان هنوز قوانین بازی تماس چشمی را یاد نگرفته اند. چگونه به دختران نگاه کنیم؟

تماس چشمی. چگونه به دختران نگاه کنیم

1. علامتی دوستانه با نگاه به یک غریبه

بسیاری از مردان از پشت دختر بیرون می پرند و سعی می کنند آشنا شوند. اما در 90 درصد موارد یک گزینه ناامید کننده است. دخترها می ترسند و مرد را می فرستند. نه از پشت بلکه از جلو باید به دخترها نزدیک شد. این قانون اصلی دوستیابی یا پیکاپ است. اما ابتدا، دختر باید علامتی بدهد که شما قصد دارید به سمت او بروید. نیاز به تماس چشمی با دختر دارد.

آیا در کافه نشسته اید و غریبه ای زیبا روبروی شما نشسته است؟ آیا متوجه یک عیار زیبا در واگن مترو شدید؟ آیا یک جوجه آبدار در بار در باشگاه وجود دارد؟ آیا یک دختر جذاب روی نیمکت پارک در حال خواندن کتاب است؟ آیا یک نوزاد زیبا در ایستگاه اتوبوس منتظر است؟

در یک موقعیت عادی زندگی، شخص به مدت 3-5 ثانیه به دیگری نگاه می کند. تماس طولانی تر افراد ناآشنا یا غریبه ها نشان دهنده علاقه است.

کارشناسان توصیه می کنند که نگاه های طولانی تری به غریبه ها بیندازید تا نشان دهنده تمایل به شناختن آنها و سنجش واکنش آنها باشد. می توانید به مدت 7-10 ثانیه نگاهی بیندازید. نگاه طولانی تر جالب نخواهد بود، اما ترسناک است. نگاه را با یک نیم لبخند کوچک به پایان برسانید.

این علامت یک علامت دوستانه خواهد بود و به عنوان نشانه ای عمل می کند که شما یک غریبه را دوست دارید. در آن زمان، دختر متوجه نگاه های شما می شود و یا به شما نگاه می کند یا به شما علاقه نشان می دهد. پس از چند نگاه، محققان توصیه می کنند زمان را از دست ندهید، بلکه به دختری نزدیک شوید که از قبل آماده ارتباط است.

2. نگاه همدردی با یک دختر هنگام صحبت کردن

هنگامی که دو نفر با هم صحبت می کنند، حدود 30-50٪ مواقع با هم چشم می زنند. تماس چشمی طولانی تر در طول مکالمه نشان دهنده ارتباط نزدیکتر بین طرفین است.

سعی کنید در لحظات مناسب گفتگو به دختر نگاه کنید. وقتی سوالی می پرسد یا در مورد چیز مهمی صحبت می کند. هنگام صحبت کردن باید 60 تا 70 درصد مواقع تماس چشمی را حفظ کنید. این علاقه شما را نشان می دهد و بین شما جذابیت جنسی ایجاد می کند.

نشانه های همدردی مردم: تماس چشمی، علاقه به گفتگو، نزدیکی فیزیکی، خندان و خندیدن. این پنج نکته را در نظر داشته باشید، جلب همدردی دختران بسیار آسان تر است.