کارتر لو خالق، کارآفرین و مدافع خودمراقبتی
زمان مطالعه: 1 دقیقه

چگونه یک دشمن را از پا درآوریم

چگونه با یک ضربه حریف را در چند ثانیه ناک اوت کنیم؟ یک تکنیک جنگی حرفه ای توسط نگهبانان و پرنده هایی که از موقعیت خنثی عمل می کنند استفاده می شود. شوک ضربه بلافاصله دشمن را منحرف می کند. چگونه می توان مبارزه را شروع کرد و با خارج کردن دشمن از وضعیت ایستاده به پایان رسید؟

تکنیک برای مبارزه سریع. چگونه با یک ضربه سریع دشمن را از پای درآوریم؟ این تکنیک در ابتدا برای نگهبانان و جسورانی که از موقعیتی بی طرف درگیر درگیری هستند، توسعه داده شد. شوک حاصل از ضربه اولیه بلافاصله دشمن را منحرف می کند و به آنها اجازه می دهد تا بعداً کاملاً خنثی شوند. این تکنیک مبارزه سریع بسیار خطرناک است. برای افرادی که با ورزش های رزمی آشنایی ندارند و بدون حضور پزشک توصیه نمی شود. <

چگونه حریف را ناک اوت کنیم؟