کارتر لو خالق، کارآفرین و مدافع خودمراقبتی
زمان مطالعه: 1 دقیقه

6 بسته شکم در 12 دقیقه

چگونه می توان عضلات شکم را پمپ کرد و بسته 6 تایی را بدست آورد؟ یک تمرین موثر که به شما امکان می دهد از شر چربی خلاص شوید و به نشان دادن مکعب های پرس کمک می کند. اگر می خواهید به آنچه می خواهید برسید 12 دقیقه زیاد نیست. برای تمرین به دمبل نیاز دارید. برای هر تمرین - 20 ثانیه. فقط 4 رویکرد

شکم 6 بسته در 12 دقیقه